Η στιγμή της διακοπής του μνημοσύνου του μητρ. κ.Ανθίμου από τον π. Νικόλαο Μανώλη

Ορθοδοξία

Comments

0 Responses to Η στιγμή της διακοπής του μνημοσύνου του μητρ. κ.Ανθίμου από τον π. Νικόλαο Μανώλη

Leave your comment

cms39 security image
LOADING PLEASE WAIT