Φτίαξε από απλά υλικά ηλεκτρικό πατίνι

Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης

Comments

1 Responses to Φτίαξε από απλά υλικά ηλεκτρικό πατίνι

  1. 2019-07-20 21:06:37 Panos says:
    Circuits

Leave your comment

cms39 security image
LOADING PLEASE WAIT