Όταν τα παιδιά συναντούν το Game Boy

Τεχνοφρένια

Η ιστορία

Όταν είδα πρώτη μου φορά το Gameboy έκανα να κοιμηθώ μερικές μέρες και όταν κατάφερνα να κοιμηθώ το έβλεπα στον ύπνο μου.

Η σημερινή γενιά μετά από σχεδόν 20 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, πια θα είναι λέτε η εντύπωση τους?

Comments

0 Responses to Όταν τα παιδιά συναντούν το Game Boy

Leave your comment

cms39 security image
LOADING PLEASE WAIT