Σου έχω πει για το στρατό;

Ο Ελληνάρας

Η ιστορία

Δεν υπάρχει αντρική κουβέντα που να μην περιέχει τουλάχιστον ένα τρίωρο αφιέρωμα στο στρατό.

Και αν έχουν και κοινά σημεία π.χ. έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, ήταν σε ίδια σειρά και άλλα τέτοια, το τρίωρο είναι μόνο η εισαγωγή.

Και εντάξει αν είναι ανδροπαρέα.

Τι φταίει όμως η καλή συνοδός σου εκείνη τη στιγμή να ακούσει για μια ακόμα φορά για  τις βραδινές περιπολίες, για την π... Λακωνία, για τις καναδέζες και όλες τις άλλες στρατοαναμνήσεις.

Εντάξει βρε παιδιά και εμείς γεννήσαμε αλλά έτσι δεν κάνουμε.

Comments

0 Responses to Σου έχω πει για το στρατό;

Leave your comment

cms39 security image
LOADING PLEASE WAIT